Filter Ponuda

Turska
Grčka
Srbija
0 € 700 €

kursna lista 04.04.2020

SREDNJI KURS: 117.5101 RSD

NEWSLETTER

Istanbul

  Istanbul je jedini grad na svetu koji se nalazi na dva kontinenta. Bio je prestonica tri velika carstva: Vizantijskog, Rimskog i Otomanskog. Kroz istoriju, ovaj prelepi grad je menjao svoje ime u nekoliko navrata: bio je poznat kao: Konstantinopolis, Carigrad, Bolis, Kušta… Čak i danas, iako je zvanično ime grada Istanbul, u mnogim jezicima grad se i dalje zvanično zove drugačije. Danas je Istanbul velegrad sa preko 15 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Ovo je grad u kome se sudaraju dve kulture, novo i staro, Orijent i Evropa, jedinstven dodir islama i hrišćanstva, koje nigde nećete pronaći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 

OPIS SMEŠTAJA - Hotel Benler 3*www.benlerotel.com . Hotel se nalazi u srcu Istanbula, na oko 10 minuta lagane šetnje do Kapali čaršije, Aja Sofije i Plave Džamije. Raspolaže sa 1/2 i 1/3 sobama. Svaka smeštajna jedinica ima klimu, kupatilo sa tuš kabinom, fen, telefon, satelitsku televiziju, centralno grejanje, mini bar.

 

 

Nema ocena.
0 KOMENTARA
DODAJ KOMENTAR I OCENI

PROGRAM PUTOVANJA:

 

PRVI DAN (23.04.2020.)

Polazak grupe u 15h sa glavne autobuske stanice u Bačkoj Palanci, putovanje preko Novog Sada, Beograda i Niša sa usputnim pauzama. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku sa kraćim zaustavljanjima radi odmora.

DRUGI DAN (24.04.2020.)
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Prijavljivanje u hotel i smeštanje u sobe. Ostatak dana predviđen za odmor i individualne aktivnosti, u okviru kojeg možete iskoristiti priliku da posetite Kapali čaršiju- trgovački centar u kome se nalazi preko 4000 radnji u 60 pokrivenih ulica. U večernjim časovima mogućnost organizovanog odlaska na Tursko veče - večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.

TREĆI DAN (25.04.2020.)

Doručak. Nakon doručka, okupljanje grupe i panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča / starog jezgra Istanbula: Zlatni rogGalata mostGalata kula, obilazak modernih kvartova Istanbula – Taksim i Bejolu. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta obilaska Dolmabahče palate i Selmluka. Slobodno vreme. Noćenje.

ČETVRTI DAN (26.04.2020.)

Doručak. Nakon doručka, organizovan fakultativni izlet, obilazak najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: Rimski hipodrom ( mesto na kome su se nekada, u Starom Rimu, organizovale trke dvokolica, borbe gladijatora..), Teodosijev obelisk, egipatski obelisk, Plava džamija( jedna od najlepših na Svetu), Aja Sofija- nekada najveća pravoslavna crkva na Svetu, kasnije pretvorena u džamiju, a danas je muzej, kao i izlet do palate Topkapi (velelepne sultanske palate, gde je živela većina turskih sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje su sultani dobijali od svojih vazala i podanika). Slobodno vreme. Noćenje.

PETI DAN (27.04.2020.)

Doručak. Dan predviđen za obilazak Sulejmanove džamijeBajazitovog tornja i trga, ili mogućnost fakultativnog izleta - krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora, kada možete iz druge perspektive videti Galata most, Galata kulu, Rumeli hisar, Jedi kule, Devojačku kulu...) i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.

ŠESTI DAN (28.04.2020.)

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Planiran polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

SEDMI DAN (29.04.2020)

Dolazak u Novi Sad i Bačku Palanku na mesto polaska u prepodnevnim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.Kraj programa.Napomena: Organizator obaveštava putnike o detaljima polaska. (Ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju).

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

• prevoz komfornim autobusom visoke turističke klase (od 49 – 80 mesta, klima/audio/video) iz sopstvenog voznog parka “Dunavprevoza”;

• smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 na bazi 4 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje);

• panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji vodiča;

• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja;

• troškove ogranizacije putovanja.


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• putno zdravstveno osiguranje

• individualne troškove

• fakultativne izlete


NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja je iskazana u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• deca do 12 godina imaju umanjenje od 10€

• 30% prilikom sklapanja Ugovora, a ostatak najkasnije 10 dana pred putovanje;

• platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

 

FAKULTATIVNI IZLETI

Cene fakultativnih izleta po OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) – odrasli 30 € / deca 20€

Plava džamija, Aja Sofija, Hipodrom i Topkapi palata - odrasli 45 € / deca 35€

Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – odrasli 20 € / deca 10€

Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom)- odrasli 30 € / deca 20€

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. Organizator putovanja nije odgovoran za fakultativne izlete, a time ni ne garantuje da ponude drugih lokalnih agencija nisu povoljnije ili kvalitetnije.

MOLIMO VAS DA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA, NAPOMENE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA. PUTNIK POTPISIVANJEM UGOVORA O PUTOVANJU POTVRĐUJE DA SU MU URUČENI OPŠTI USLOVI PUTOVANJA I DA ISTE U CELOSTI PRIHVATA.PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068394 OD 01.01.2020. GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.2020. GODINE, POLISA DDOR OSIGURANJE A.D, U VISINI OD 250.000 EURA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA.

 

-PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

-U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ORGANIZATOR IMA PRAVO OTKAZA PUTOVANJA, NAJKASNIJE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

-U SLUČAJU PROMENA NA MONETARNOM TRŽIŠTU ILI TRŽIŠTU ROBA I USLUGA ( promena cena goriva, putarina, parkinga, putnih taksi) AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA.

-ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU.

 

POSEBNE NAPOMENE:
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, štrajkovi, epidemije..).

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja Organizatora.

- Putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu. Maloletni putnici prilikom putovanja u inostranstvo moraju imati overenu saglasnost roditelja.

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu i tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

- Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku, pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

- Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije ili tranzitne zemlje.

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja Organizatora. Organizator ne garantuje spratnost, pogled, sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

-Napominjemo da je putovanje grupno i da je sve tome podređeno.

-Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Putnik može da ponese jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu.

-Ne postoji mogućnost zadržavanja na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”.

  • UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE DUNAVTURS

  • POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

 

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA DUNAVTURS, LICENCA OTP 41/2012 OD 11.09.2012

 

 

 

 

 

Komentari

Oceni smeštaj


5 + 8 =

Ostavi komentar