Filter Ponuda

Francuska
Nemačka
Slovenija
Grčka
Austrija
Mađarska
Poljska
Češka republika
Italija
Bosna i Hercegovina
Srbija
Rumunija
0 € 700 €

NEWSLETTER

kursna lista 29.03.2017

PRODAJNI KURS: 126.1829 RSD

Segedin i banja Mako

 

SEGEDIN je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad, popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi gradovi  u regionu. Neke od njih su: Fontana, ulica Karaš, čuvena po poslastičarnicama, Gradska kuća, Muzej Ferenc Mora, Segedinski most, spomenik Lajošu Košutu… Takođe je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope. Segedin je bogat termalnim izvorima, tako da ima karakteristike banje. Najpoznatija termalna kupatila su Anna fürdő i Thermálfürdő. Segedin je poznat i po restoranima u kojima su lokalni specijaliteti: halászlé (riblja čorba sa mnogo aleve paprike), pick salama, gulyás (gulaš), kolbász (kobasica), a od slatkiša najpoznatija je Doboš torta.

 

BANJA MAKO se nalazi u južnom delu Mađarske, nepunih 30km od Segedina. Podneblje na kojem je izgrađena banja Mako svrstava se u razvijenija poljoprivredna područja Panonske nizije. Luk je jedna od osnovnih poljoprivrednih kultura koja se uzgaja u banji Mako, pa je zaštitni znak banjskog kompleksa upravo glavica crnog luka, koja se prepoznaje i u dekoraciji kupališnog objekta. Novoizgrađeni banjski kompleks je lociran u samom centru mesta.

 

Nema ocena.
0 KOMENTARA
DODAJ KOMENTAR I OCENI

 

CENA ARANŽMANA:

Polazak iz Bačke Palanke: 1.400 dinara

Polazak iz Novog Sada:    1.000 dinara

 

ZA DECU DO 12 GODINA:

Polazak iz Bačke Palanke: 1.300 dinara

Polazak iz Novog Sada: 900 dinara

 

 

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz komfornim autobusom visoke turističke klase iz sopstvenog voznog parka “Dunavprevoz”,

 • Razgledanje užeg jezgra grada Segedina,

 • Usluge stručnog – licenciranog vodiča tokom putovanja,

 • Troškovi organizacije i realizacije putovanja.

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Ulaznica u Mako banju koja uključuje kupanje u 5 zatvorenih bazena i korišćenje saune

SAMO U TERMINU OD 20h do 24h U SUBOTU 11.02.2017.godine (plaća se u agenciji i iznosi 500 dinara). Deci mlađoj od 3 godine ulaz je besplatan.

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje za period boravka (11-12.02.2017.godine)

 • Individualni troškovi putnika.

 

 11/12.02.2017.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

11.02.2017. Polazak iz Bačke Palanke sa glavne autobuske stanice u 09.00h. Vožnja do Novog Sada. Polazak sa parkinga kod Lokomotive ispred železničke stanice u Novom Sadu u 10.00h. Putovanje se nastavlja ka graničnom prelazu Horgoš. Nakon obavljenih graničnih formalnosti, nastavak vožnje do Segedina. Po dolasku u Segedin sledi kraći obilazak užeg centra grada. Odlazak u tržni centar Arkad. Polazak iz Arkada u 19.00h i vožnja do Mako banje. Putnici imaju mogućnost noćnog kupanja u banji u 5 zatvorenih bazena i korišćenje saune u terminu od 20.00h do 00.00h.

12.02.2017. Polazak iz banje Mako u 00.30h. Planirani dolazak u Novi Sad i Bačku Palanku u ranim jutarnjim časovima.

 

 

 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika.

 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom realizacije putovanja zavisi od objektivnih razloga.

 • Za putovanje u Mađarsku obavezno posedovanje crvenog biometrijskog pasoša.

 • Za sve informacije date usmenim putem Organizator ne snosi odgovornost. Punovažan je samo program putovanja istaknut u prostorijama agencije ili elektronska komunikacija.

 • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

 • Ne čeka se na granici obrada papira za TAX FREE.

Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.– EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja. Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeću garanciju putovanja broj 300049550 od 25.01.2016. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Putnik potpisivanjem Ugovora o putovanju, potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i da iste u celosti prihvata.

Organizator : DUNAVPREVOZ DOO, ogranak Dunavturs, Bačka Palanka, Novosadski put 12

Licenca: OTP-41/2012 od 11.09.2012.

Tekući račun: 310-214454-58

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: OSIGURANJE SE PREPORUČUJE JER MAĐARSKI ORGANI S VREMENA NA VREME PROVERAVAJU POSEDOVANJE POLISE PUTNOG OSIGURANJA. AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST UKOLIKO PUTNIKU ZBOG NEPOSEDOVANJA POLISE BUDE USKRAĆEN ULAZAK U MAĐARSKU.

 

 

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje za period boravka (11/12.02.2017.godine)

 

Cena osiguranja za decu do 18 godina iznosi 130 dinara,

Cena osiguranja za odrasle osobe od 18 do 65 godina iznosi 250 dinara

Cena osiguranja za osobe preko 70 godina iznosi 500 dinara.

 

 

Komentari

Oceni smeštaj


5 + 6 =

Ostavi komentar