Filter Ponuda

Turska
Grčka
Srbija
0 € 700 €

kursna lista 02.06.2020

SREDNJI KURS: 117.5959 RSD

NEWSLETTER

Važno obaveštenje

Poštovani putnici,

Kao što ste mogli da se informišete preko naše web stranice, DUNAVTURS je, shodno preporuci Vlade Republike Srbije, privremeno obustavio svoj rad poslovnica do okončanja vanrednog stanja.
Obaveštavamo vas da su sva ugovorena turistička putovanja, sa realizacijom do 31.05.2020.g., usled nemogućnosti ispunjenja, otkazana. Za sva ugovorena putovanja posle 31.05.2020. godine bićete blagovremeno obavešteni.

Sva sporna pitanja u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće rešavana na jedinstven način, u skladu sa odredbama Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 63/2020), te vas ovim obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe. 
Nakon ukidanja vanrednog stanja, u toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim ino partnerima i posredničkim agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti, dok će DUNAVTURS, sa strankama početi da radi dana 25.05.2020. O radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Od 18.05.2020. godine DUNAVTURS će telefonskim putem ili putem e-maila početi sa kontaktiranjem svojih klijenata i kolega posrednika radi daljih instrukcija u vezi ugovorenih turističkih putovanja. Shodno tome, preporučujemo da se u vezi svega informišete elektronskim putem preko e-mail adrese office@dunavturs.com ili putem telefona 063537408; 063526889; dok će nakon 25.05.2020. godine biti aktivni svi fiksni telefoni u našim poslovnicama.

O proceduri i uslovima neposrednog pristupa u našu poslovnicu, merama zaštite i obaveznim uslovima, broju lica koji mogu pristupiti i sl. bićete naknadno obavešteni.

Zahvaljujemo na razumevanju,

VAŠ DUNAVTURS