Filter Ponuda

Srbija
Makedonija
Crna Gora Grčka
Egipat
Turska
Bosna i Hercegovina
0 € 700 €

kursna lista 24.06.2024

SREDNJI KURS: 117.0614 RSD

NEWSLETTER

Politika privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

DUNAVPREVOZ DOO, ogranak Dunavturs Bačka Palanka (u daljem tekstu Dunavturs), Novosadski put 12, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući zakonske i druge propise.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Kolačići (”cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Dunavturs koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup web stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na web stranicama. Pomenute aktivnosti podrazumevaju: kretanje po stranicama website-a, upoređivanje ponuda, pregledavanje ponuda i slične aktivnosti.

Svaki korisnik u svom web pretraživaču može u svakom trenutku blokirati kolačiće ili izbrisati kolačiće, čime određene funkcionalnosti više neće biti moguće.

 

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i da uvek budete pravovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, novim proizvodima i ostalim aktuelnostima.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mailom na adresu: office@dunavturs.com

 

Zaštita podataka o ličnosti

Dunavturs preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Podatke potrebne za zaključenje ugovora čuvamo u skladu sa zakonskim rokovima čuvanja i brišemo ih nakon isteka tog perioda. Vaše podatke ćemo zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog i plaćanje, da odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na eventualnu žalbu ili da Vam pružimo promotivne informacije na koje ste se prijavili.
Ukoliko je neophodno, lični podaci mogu biti prosleđeni pravnim licima uključenim u izvršenje ovog Ugovora, npr. hotelijeru, aviokompaniji, aerodromu ili kreditnim institucijama za obradu plaćanja.

 

Rukovalac podacima

Dunavturs je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti koje prikupljamo.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite kontakt podatke:

 • Poslovno ime: DUNAVPREVOZ DOO, ogranak Dunavturs Bačka Palanka
 • PIB:100495556
 • MB: 08318093
 • Adresa: Novosadski put 12, 21400 Bačka Palanka
 • Broj telefona: 021 2101 999

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika web-sajtova je od najvećeg značaja za našu agenciju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa agencijom Dunavturs, usklađene su sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Dunavturs ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da Dunavturs prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa agencijom Dunavturs

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo Vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg web-sajta.

Dunavturs preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništenja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Dunavturs preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletna lica ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke agenciji Dunavturs bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Dunavturs nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti.

Saglasnost

Dunavturs prukuplja i obrađuje podatke o ličnosti po jednom od sledećih pravnih osnova:

 • Pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose;
 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste ugovara koji zaključujemo sa našim kupcem, namere kupca da koristi naše usluge, kao i namere kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • ime i prezime;
 • adresa;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • telefona;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • e-mail adresa.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Dunavturs prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije ugovora za usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja usluga;
 • prodajne i marketinške aktivnosti Dunavturs-a;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Dunavturs-a.

Za sve druge aktivnosti, u vezi sa  korišćenjem podataka zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od agencije Dunavturs zatražite:

 • da Vam omogućimo pristup Vašim podacima o ličnosti
  Možete da pitate agenciju Dunavturs za koje svrhe se koriste Vaši podaci , kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate koju kategoriju Vaših podataka o ličnosti čuvamo, kao i period tokom kog obrađujemo i čuvamo Vaše podatke.
 • da Vam damo kopiju Vaših podataka o ličnosti koje čuvamo
  Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo.
 • da zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
  Želimo da se uverimo da su Vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas uvek kontaktirati da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili neažurnim.
 • da zatražite brisanje Vaših podataka o ličnosti
  Možete zahtevati da prekinemo obradu ili da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje ugovornih obaveza agencije Dunavturs prema Vama.
 • da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim stranama), u određenim procesima, ili u potpunosti
  Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili nam oni više nisu potrebni za svrhu obrade, ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Dunavturs smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti.
 • da se informišete u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti
  Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti
  Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Dunavturs smatra legitimnim.
 • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)
  Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku i saglasnosti, imate pravo da tražite od agencije Dunavturs da prenese Vaše podatke drugom rukovaocu.
 • da opozovete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti
  Kada obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka i saglasnosti, imate pravo da opozovete dati pristanak, odnosno saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

Izmena politike privatnosti i uslova korišćenja internet sajta

 

Dunavturs zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni politiku privatnosti i uslove korišćenja ovog internet sajta.

Molimo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.